Foto: Pericles Merakos

Underwater photo of shipwreck next to Sapientza island

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.